Административно право и регулационни режими

Административно право и процес

Практиката ми в тази област включва правни консултации във връзка с процедури за издаване на различни разрешения, регистрации и лицензи. Предоставям съдействие при подготовката на необходимите заявления и съпроводителни документи за издаването им, както и с организиране на комуникацията с административните органи.

Наред с това, съществена част от работата ми е представителството пред съда при обжалване на административни актове и наложени административни наказания.

Регулационни режими

Предоставям консултации относно регулационните режими в областта на фармацията и медицината, със специален фокус върху лекарствените продукти, медицинските изделия и козметичните продукти.