Административно право и регулаторни режими

Административно право и процес

Практиката ни в тази област включва правни консултации във връзка с процедури за издаване на различни разрешения, регистрации и лицензи. Предоставяме съдействие при подготовката на необходимите заявления и съпроводителни документи за издаването им, както и с организиране на комуникацията с административните органи.

Наред с това, съществена част от работата ни е представителството пред съда при обжалване на административни актове и наложени административни наказания.

Регулаторни режими

Предоставяме консултации относно регулаторните режими в областта на фармацията и хуманната медицина, със специален фокус върху лекарствените продукти, медицинските изделия и козметичните продукти.

Обичта ни към животните и домашните любимци ни провокира да се посветим и на регулациите в областта на ветеринарната медицина.