Преустановяване на някои дейности по асистирана репродукция във връзка с COVID-19

Със заповед № РД-01-228/21.04.2020 г. Министърът на здравеопазването нареди преустановяването на следните дейности по асистирана репродукция:

    • започване на нови процедури по хормонална стимулация на пациентки на възраст под 39 години;
    • започване на нови процедури по трансфер на размразени ембриони;
    • започване на вътрематочни инсеминации;
    • изследване на стерилитет, свързан с мъжки фактор;
    • започване на нови процедури по даряване на яйцеклетки.

Заповедта предвижда и определени изключения от въведените забрани за започване на нови процедури.

Започнати дейности, които подлежат на преустановяване съгласно заповедта, могат да бъдат довършени при стриктно изпълняване на препоръките за намаляване на риска от разпространение на COVID-19.

Въвеждат се и изисквания по отношение изпълнението на продължаващите дейности по асистирана репродукция.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете на сайта на Министерството на здравеопазването тук: http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/