Валери Петков

Валери Петков е магистър по право от Софийския университет “Свети Климент Охридски”, където специализира публична администрация. След двегодишно обучение получава диплома “Въведение в английското право и правото на Европейския съюз” от Съвета за продължаващо обучение към Университета Кеймбридж и завършва курс за Правото на ЕС в областта на държавните помощи, оргазнизиран от Европейския институт по публична администрация (Маастрихт, Нидерландия). През 2021 г. Валери е зачислен като докторант в Института за държавата и правото – Българска академия на науките.

Валери е член на Софийската адвокатска колегия от 2012 г. Той е вписан в Регистрите на адвокатурата под личен номер 1100539210. Преди да започне самостоятелната си адвокатска практика, той работи в продължение на повече от 12 години за една от водещите български правни кантори, където достига до позицията старши правен съветник. Валери практикува основно в областта на административното право, търговското право, вещното право и екологичното право (води и атмосферен въздух). Участвал е в изготвянето на закони и наредби в областта на екологичното право като консултант на министерства и общини. Валери е предоставял правни съвети на публични органи и частни клиенти по въпроси, свързани с конкуренцията и държавните помощи в различни сектори като транспорт, комунални услуги и развлекателна индустрия. Работил е като съветник и процесуален представител по граждански и административни дела, свързани със сложни вещноправни и регулаторни режими.

Валери е публикувал повече от 10 статии в областта на административното право и процес в правни списания.

Повече за Валери може да прочетете тук.

Електронна поща: valery.petkov@thlegal.eu