Възобновяване на преустановените дейности по асистирана репродукция

Със заповед № РД-01-238/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването се възобновяват дейностите по асистирана репродукция, чието изпълнение беше преустановено със заповед № РД-01-228/21.04.2020 г.

Остават в сила допълнителните условия при изпълнение на дейностите по асистирана репродукция, въведени с т.7б на заповедта от 21.04.2020 г. с цел намаляване на риска от разпространение на COVID-19.

С пълния текст на заповедите можете да се запознаете на сайта на Министерството на здравеопазването: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/