Екологично право

С повече от 8 години опит в сектора, ние консултираме публични и частни клиенти по правни въпроси, свързани с регулирането и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги и използването на води.

През последните 4 години сме професионално свързани с темата за замърсяването на въздуха с фини прахови частици и изготвяме задълбочени анализи на сложните законови разпоредби относно замърсяването и качеството на въздуха.

На разположение сме за предоставяне на правни съвети относно ограниченията, наложени в зоните с ниски емисии в градовете.