Възобновяване на преустановените дейности по асистирана репродукция

Със заповед № РД-01-238/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването се възобновяват дейностите по асистирана репродукция, чието изпълнение беше преустановено със заповед № РД-01-228/21.04.2020 г.

Остават в сила допълнителните условия при изпълнение на дейностите по асистирана репродукция, въведени с т.7б на заповедта от 21.04.2020 г. с цел намаляване на риска от разпространение на COVID-19.

С пълния текст на заповедите можете да се запознаете на сайта на Министерството на здравеопазването: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

Преустановяване на някои дейности по асистирана репродукция във връзка с COVID-19

Със заповед № РД-01-228/21.04.2020 г. Министърът на здравеопазването нареди преустановяването на следните дейности по асистирана репродукция:

    • започване на нови процедури по хормонална стимулация на пациентки на възраст под 39 години;
    • започване на нови процедури по трансфер на размразени ембриони;
    • започване на вътрематочни инсеминации;
    • изследване на стерилитет, свързан с мъжки фактор;
    • започване на нови процедури по даряване на яйцеклетки.

Заповедта предвижда и определени изключения от въведените забрани за започване на нови процедури.

Започнати дейности, които подлежат на преустановяване съгласно заповедта, могат да бъдат довършени при стриктно изпълняване на препоръките за намаляване на риска от разпространение на COVID-19.

Въвеждат се и изисквания по отношение изпълнението на продължаващите дейности по асистирана репродукция.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете на сайта на Министерството на здравеопазването тук: http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

 

От 21.04.2020г. се възстановяват детските и женските консултации

От 21.04.2020 г. в България се възстановяват плановите детски консултации и основни задължителни имунизации съгласно чл. 19 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България. Те ще се провеждат в дните вторник и четвъртък, след предварително записан час.  В тези дни общопрактикуващите лекари няма да обслужват други пациенти от пациентските си листи.

Възстановява се и дейността на женските консултации, като посещенията при акушер-гинеколог ще се извършват след предварително записан час.

Условията за възстановяване на детските и женски консултации са определени от Министъра на здравеопазването със Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. С пълния й текст можете да се запознаете на сайта на Министерството на здравеопазването тук: http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/  

България: мерки срещу разпространението на Ковид-19:

От 00.00 ч. на 18.03.2020 г. временно се забранява влизането на територията на Република България на лица, пристигащи от Китай, Иран, Бангладеш, Индия, Малдивите, Непал, Шри Ланка, Испания, Италия, Южна Корея, Северна Корея, Обединеното кралство, Франция, Германия, Нидерландия и Швейцария. Забраната не се отнася до български граждани, членовете на техните семейства, лица със статут на постоянно и продължително пребиваване на територията Република България, както и членовете на техните семейства.
Забраната е наложена със заповед № РД-01-127/16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и е в сила до изричната й отмяна.

Всички български граждани, лицата с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членовете на семействата им, пристигащи от споменатите страни, трябва да останат в задължителна 14-дневна карантина след пристигането си. Предвиждат се някои изключения по отношение на международния транспорт. Мярката е наложена със заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-130/17.03.2020.

Със заповед № РД-01-133/18.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването се забранява влизането на (преминаването през) територията на България на тежкотоварни автомобили, пристигащи от Иран.

Цитираните по-горе заповеди на Министъра на здравеопазването са достъпни тук http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

Препоръчваме Ви да следите страницата на Министерството на здравеопазването, както и официалните страници на българските институции, за актуалната и пълна информация относно предприеманите в България мерки против Ковид-19.

Настоящата публикация не представлява правен съвет!

Съобщение във връзка с Ковид-19:

Поради разпространението на Ковид-19, България обяви извънредно положение за времето от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г.

С цел изпълнение на санитарните и превантивните мерки препоръчани от националните здравни власти, за периода на извънредното положение, всички срещи на място в офиса се отменят и няма да се организират нови.

Независимо от това, адв. Ваня Тодорова остава на разположение да Ви съдейства по правни въпроси.

Моля, отправяйте запитванията си по имейл на адрес office@thlegal.eu или по телефон на +35929924067.