ПЕТ ИДЕИ ЗА ПО-ДОБРА КОМУНИКАЦИЯ С АДВОКАТА ВИ

Времето е показало, че в основата на всяко успешно взаимодействие стои добрата комуникация. И макар да няма универсални отговори, по-долу сме се опитали да обобщим пет идеи, които според нас могат да помогнат много в изграждането на добра комуникация, така че ние, адвокатите, да Ви бъдем максимално полезни.

 1. Споделете с адвоката си

 • Споделената от Вас информация е нужна на адвоката, за да разбере и правилно оцени ситуацията и да ви предложи правни решения.
 • Затова дайте на адвоката си информация за всички факти, за които се сещате във връзка с казуса Ви. Да, дори за тези, които Ви се струват малозначителни или странични. Ако пък се сетите за някое обстоятелство впоследствие или е възникнало нещо ново – споделете и за него.
 • Не спестявайте на адвоката си факти, които може да не Ви представят в най-добрата светлина в отношенията Ви с насрещната страна – като напр., ако сте забавили плащане, не сте върнали наетия имот, след като договорът за наем е бил прекратен или ако сте отказали да приемете поръчаните от Вас стоки. Това все някога излиза наяве, а една от най-неприятните ситуации за всеки адвокат е да узнае от насрещната страна по време на напрегнати преговори или в съдебната зала съществен факт, който преобръща решението на казуса и то във Ваш ущърб.
 1. Приемете въпросите на адвоката Ви

 • Адвокатът е Ваш съветник и доверено лице, а не съдник. Ако питаме много и различни неща, не е защото търсим за какво да Ви критикуваме или понеже сме твърде любопитни. Единствената причина е, че искаме да разберем по-добре ситуацията и да Ви предложим оптималното решение на юридическия ви казус, защото сме на Ваша страна. Ако въпросите Ви притесняват, споделете с адвоката си причината за това притеснение.
 1. Питайте и Вие

 • Задавайте активно въпроси на адвоката си за договора, който предстои да сключите или делото, което искате да заведете.
 • За нас е важно да ни питате, защото така разбираме дали комуникацията е успешна и какво може да се подобри още.
 1. Кажете ни, когато не разбирате

 • Наясно сме, че ако познавахте юридическата лексика, правната доктрина и съдебната практика, нямаше да се обърнете към нас с проблема си.
 • Затова се стремим да обясняваме на разбираем и достъпен език какви са рисковете и възможностите пред Вас. Ако не сте сигурни, че разбирате, просто ни помолете за допълнителни разяснения. Ще говорим, докато разберете – това е важно за нас, за да може да вземете най-доброто за Вас решение.
 1. Бъдете активни!

 • Ние сме доверени съветници, които могат да очертаят различни правни решения, да Ви предупредят за рисковете, да препоръчат варианти за тяхното намаляване или премахване и да Ви подпомогнат в анализа им.
 • Вярваме, че съвместната работа и обсъждането на идеи водят до най-добрия резултат. Искаме заедно да помислим и да Ви предложим правно разрешение по мярка на Вашите потребности и приоритети. Или ако направим сравнение с модния бранш – целта на нашата работа е да ушием костюм по поръчка, а не да направим конфекция.
 • Последната дума е Ваша – Вие вземате решенията. Затова разказвайте и питайте, докато се уверите, че разполагате с нужното, за да направите своя информиран избор.

БОНУС ИДЕЯ:

Обърнете се към адвокат възможно най-рано

 • Колкото по-рано се обърнете към адвокат, толкова по-полезна може да бъде взаимната работа.
 • Дори да Ви изглежда, че вече е късно, не се притеснявайте да се обърнете към адвокат. Понякога и сложните ситуации е възможно да намерят елегантно правно разрешение.
 • Споделете всичко, което се е случило до момента. Не пропускайте документи, които сте подписали, дори и според Вас да нямат връзка с настоящия казус или конкретния въпрос.