Процесуално представителство

Процесуално представителство

Процесуалното представителство представлява сърцевината на практиката ми.

Представлявам клиентите си по граждански и търговски дела пред съд и арбитраж, включително и по дела с международен елемент.

Практиката ми е основно съсредоточена върху дела относно договорна отговорност, отговорност за непозволено увреждане и неоснователно обогатяване. Тя е тясно свързана с работата ми в областта на Дружественото и търговското право

Също така, предоставям съдействие в производства по обезпечаване на съдебни искове (например, за налагане и вдигане на допуснати от съд запори и възбрани), както и предоставям съвети и представителство и в изпълнителни производства.

Консултиране

Зная, че съдебните производства може да траят дълго и да струват скъпо. Затова, когато предоставям консултации във връзка с потенциални или вече възникнали спорове, се стремя на първо място да предложа ефективни и икономични варианти за извънсъдебното им разрешаване.