Трудово право

Предоставянето на корпоративни правни услуги на различни силно регулирани и бързо развиващи се индустрии е неразривно свързано с нашата практика в областта на трудовото право.

Предоставяме правни съвети както на работодателите, така и на служителите в процеса на наемане, управление на човешките ресурси и освобождаване на персонал. Помагаме на нашите клиенти да се справят с различни предизвикателства, засягащи традиционния работен процес, които изискват разработването на нови правни решения, като например работата от разстояние и ротацията на персонала.

Услугите ни в тази област включват не само изготвяне на трудови договори, заповеди и други вътрешни актове, но и представителство пред съдилищата при трудови спорове.