Дружествено и търговско право

Дружествено право

Практиката ни в областта на дружественото право обхваща широк кръг въпроси, като например:

  • съвети относно подходящата правна форма;
  • изготвяне на правна документация за първоначално учредяване на дружества;
  • съдействие с последващи промени в дружества (напр., промени в управлението, увеличаване или намаляване на капитала, извършване на непарични вноски, прехвърляне на дялове и акции и др.);
  • представителство пред търговския регистър в процедури по вписване на обстоятелства и обявяване на документи.

Търговско право

Тази област включва:

  • консултиране на участници в търговски преговори;
  • изготвяне, преглед и редакция на търговски договори, общи условия и друга търговска документация;
  • предоставяне на съвети относно възможностите за обезпечаване на вземания и изготвяне на нужната документация;
  • съдействие с изпълнението върху предоставени обезпечения.