Възобновяване на преустановените дейности по асистирана репродукция

Със заповед № РД-01-238/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването се възобновяват дейностите по асистирана репродукция, чието изпълнение беше преустановено със заповед № РД-01-228/21.04.2020 г.

Остават в сила допълнителните условия при изпълнение на дейностите по асистирана репродукция, въведени с т.7б на заповедта от 21.04.2020 г. с цел намаляване на риска от разпространение на COVID-19.

С пълния текст на заповедите можете да се запознаете на сайта на Министерството на здравеопазването: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

Преустановяване на някои дейности по асистирана репродукция във връзка с COVID-19

Със заповед № РД-01-228/21.04.2020 г. Министърът на здравеопазването нареди преустановяването на следните дейности по асистирана репродукция:

    • започване на нови процедури по хормонална стимулация на пациентки на възраст под 39 години;
    • започване на нови процедури по трансфер на размразени ембриони;
    • започване на вътрематочни инсеминации;
    • изследване на стерилитет, свързан с мъжки фактор;
    • започване на нови процедури по даряване на яйцеклетки.

Заповедта предвижда и определени изключения от въведените забрани за започване на нови процедури.

Започнати дейности, които подлежат на преустановяване съгласно заповедта, могат да бъдат довършени при стриктно изпълняване на препоръките за намаляване на риска от разпространение на COVID-19.

Въвеждат се и изисквания по отношение изпълнението на продължаващите дейности по асистирана репродукция.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете на сайта на Министерството на здравеопазването тук: http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

 

От 21.04.2020г. се възстановяват детските и женските консултации

От 21.04.2020 г. в България се възстановяват плановите детски консултации и основни задължителни имунизации съгласно чл. 19 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България. Те ще се провеждат в дните вторник и четвъртък, след предварително записан час.  В тези дни общопрактикуващите лекари няма да обслужват други пациенти от пациентските си листи.

Възстановява се и дейността на женските консултации, като посещенията при акушер-гинеколог ще се извършват след предварително записан час.

Условията за възстановяване на детските и женски консултации са определени от Министъра на здравеопазването със Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. С пълния й текст можете да се запознаете на сайта на Министерството на здравеопазването тук: http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/